Karta studenta

Současně s registrací je studentovi aktivován studijní průkaz pro zvolený studijní programl. Ve studijním průkazu jsou zaznamená ...

Studijní materiály

Základní strukturu jednotlivých studijních programů tvoří několik tematických okruhů, které obsahují teoretickou a testovací čás ...

Edukační testy

Ke každé přednášce v rámci tématického orkuhu systém nabízí možnost definice edukačních - cvičných testů. Studentovi se ukládá j ...

Interaktivní testy

Interaktivní testy, které jsou doplněny obrázky a vysvětlením problematiky od autora. Při průchodu takového testu se může studen ...

Zkouškové testy

V rámci studia jsou studentům aktivovány zkouškové testy, jejichž opakování je omezené časově i počtem. Tyto testy jsou generová ...