Více-uživatelský administrační IS

@IS jakožto více-uživatelský modulární nástroj vyvinutý naší společností, umožňuje pohodlné udržování struktury a obsahu dy ...

Rubriky - správa struktury WWW

Jedním z hlavních modulů je správa struktury webových stránek. Libovolné množství rubrik na různých úrovních webových strán ...

Editace článků

Jednoduchá a uživatelsky příjemná editace článků a dokumentů je jedna z hlavních výhod našeho publikačního systému ČeskýWebServi ...

Import a export wizard

V rámci modulu správy dat našeho redakčního systému pro webové stránky, nabízíme našim klientům velmi často využívaný import a e ...

Více-jazyčná webová stránka

Náš redakční systém pro webové stránky nabízí možnost libovolného množství jazykových mutací. V rámci SEO optimalizací stan ...

Karta studenta

Současně s registrací je studentovi aktivován studijní průkaz pro zvolený studijní programl. Ve studijním průkazu jsou zaznamená ...

Studijní materiály

Základní strukturu jednotlivých studijních programů tvoří několik tematických okruhů, které obsahují teoretickou a testovací čás ...

Edukační testy

Ke každé přednášce v rámci tématického orkuhu systém nabízí možnost definice edukačních - cvičných testů. Studentovi se ukládá j ...

Interaktivní testy

Interaktivní testy, které jsou doplněny obrázky a vysvětlením problematiky od autora. Při průchodu takového testu se může studen ...

Zkouškové testy

V rámci studia jsou studentům aktivovány zkouškové testy, jejichž opakování je omezené časově i počtem. Tyto testy jsou generová ...